CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD NIVEL 1

Realizar a reparación de elementos fixos e estructurais do vehículo, e as reformas de importancia, axustándose a procedementos e tempos establecidos, conseguindo a calidade requerida e en condicións de seguridade.